EN DE


                                       IT Security Services
                                       bezpieczeństwa IT komórek i pomieszczeń serwerów

         I n f r a s t r u k t u r a  t e c h n i c z n a    d l a    s e r w e r o w n i    i   c e n t r ó w    d a n y c h    b e z p o ś r e d n i o    od    p r o d u c e n t a

Home


Twój projekt: od tej pory priorytetem!

Zbudujemy Twoją serwerownię zgodnie z Twoimi wymaganiami i aktualnymi normami, a dzięki dużemu doświadczeniu zapewnimy serwis, który utrzyma Twój system w ciągłej sprawności!

Mniejsza ilość pośredników może obsługiwać nad wyraz skomplikowane projekty, a współpraca jest bardziej wiarygodna. Skorzystaj z bezpośrednich korzyści płynących od dostawcy kompleksowego rozwiązania i zobacz jak szybko przebiega proces od rozpoczęcia projektu do bieżącej eksploatacji.”

                                            Zapraszamy do współpracy!”ZPASZPAS S.A.
Grzegorz Woźniak
Data Center Product Manage
Zaklad Produkcji Automatyki Sieciowej
S.A. Przygórze 209,
57-431 Wolibórz,
Poland


Tel: +48 603 199 629
Fax: +971 4 3707500

E-mail: grzegorz.wozniak@zpas.pl
Website: www.zpas.comRozwiazania dla:

malych-,Rack

 

medium-it-Zelle

 

duzych przedsiebiorstwdatacenter

 

i oferuje bogate zapleczeServerraum Neu 03

DODATKOWE INFORMACJE

   Broszura BRODINGER

IT-SicherheitszelleBezpieczenstwa IT komórek


NEWS

    DZIALANIA-DZIALANIA
   Zawsze na czasie
   w zakresie technologii


   Aktionen_BrodingerCopyright © 2010 Brodinger IT Security Services::: OCHRONA KOMÓREK IT & Rooms Server
Powielanie danych na stronie internetowej na elektromagnetycznych, elektronicznych lub innych mediów benzyny jest zabronione.
Z wyjątkiem jednego pobrania lub drukowania danych z uruchomionej aplikacji, do stosowania ściśle osobistym.